Rượu quý

Tên sản phẩm: Rượu Sâm Hoàng Liên

Mã sản phẩm : 

Giá : 0  VNĐ

(Khai thác hoang dã trên dãy núi Hoàng Liên Sơn)

1. Sâm Hoàng Liên: Còn gọi là sâm Tiến Vua. Đây là sâm quý, đã khai thác cạn kiệt.

2. Sâm Đất: Hàm lượng Saponin tổng hợp hơn 4%, gần bằng sâm trồng Ngọc Linh

3. Rượu Nếp Men Lá.